Polski English MENU
logo titanis

nauka – technologia – człowiek

PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TITANIS

Titanis zajmuje się rozwojem nowoczesnych technologii komputerowych, współpracując przy tym z interdyscyplinarnymi zespołami naukowymi. Wykorzystujemy technologię i rzetelną wiedzę do tworzenia potrzebnych i użytecznych produktów. 

Naszym obszarem zainteresowań są od początku nowoczesne technologie, w szczególności te, w pewnym sensie, bliskie człowiekowi, pozwalające mu komunikować się z komputerem jak również umożliwiające analizowanie ludzkiego zachowania, ruchu a także świadomych i nieświadomych reakcji organizmu.

W związku z tym, w zakres naszych kompetencji wchodzi tworzenie systemów czasu rzeczywistego wykorzystującego takie urządzenia jak: kamera 2D, kamera 3D, monitory dotykowe, posturograf, elektroencefalograf przy tym sygnały takie jak EEG, EMG, EOG, GSR, HR i inne. 

Jeśli dodać do tego użycie nowoczesnych technologii internetowych z modułem telemedycznym, intuicyjny interfejs użytkownika oraz silnik umożliwiający szybkie tworzenie terapeutycznych czy diagnostycznych ćwiczeń z natychmiastowym sprzężeniem zwrotnym (tzw. biofeedback), możemy mówić o platformie posiadającej niezwykle szeroki wachlarz możliwości. 

Dzięki niej możemy realizować i realizujemy projekty niestandardowe, trudne, wielowymiarowe, bardzo dynamicznie zmieniające się w czasie - od badań podstawowych, poprzez prace rozwojowe i wdrożeniowe, po produkty komercyjne dla użytkowników indywidualnych oraz instytucji, produkty oparte o rzetelną, twardą wiedzę naukową.

Projekty Neuroforma  czy Autilius  są przykładami konkretnych zastosowań naszej platformy, zawierającymi zarówno komponentę badawczą, jak i komercyjną.