Polski English MENU
logo titanis

nauka – technologia – człowiek

Wśród naszych partnerów znajdują się uznane ośrodki naukowe, specjaliści od rehabilitacji, eksperci w dziedzinie terapii i edukacji, jak również rzetelne firmy z branży nowoczesnych technologii.


Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Logo Wydziału Fizyki UW

Z Wydziałem Fizyki współpracujemy przy projektach związanych z sygnałem EEG, m.in. przy tworzeniu interfejsów mózg - komputer a także w ramach realizacji projektu PISAK - systemu alternatywnej komunikacji dla osób niepełnosprawnych.

www.fuw.edu.pl/

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Logo Wydziału Psychologii UW

We współpracy z naukowcami z Wydziału Psychologii rozwijamy projekty dotyczące diagnostyki i terapii dziecięcej oraz prowadzimy badania nad rehabilitacją ruchowo-poznawczą w nowoczesnym wydziałowym laboratorium pomiarów psychofizjologicznych.

http://www.psych.uw.edu.pl/

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Logo Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Instytut Nenckiego jest obecnie największym centrum badań biologicznych w kraju. Poziom prowadzonych prac eksperymentalnych, znakomite publikacje i silne związki z nauką światową plasują Instytut Nenckiego na liście wiodących placówek biologicznych w Europie. W ramach współpracy z Instytutem rozwijamy oprogramowanie diagnostyczne i terapeutyczne w obszarze trudności w nauce czytania i pisania u dzieci.

www.nencki.gov.pl

Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF Poznań

Logo AWF Poznań

Z Katedrą Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF Poznań realizujemy wspólne projekty naukowe w zakresie terapii, diagnostyki oraz wspierania osób niepełnosprawnych, w tym grant na Wolontariat Koleżeński skierowany do młodzieży z autyzmem .

www.awf.poznan.pl

Zakład Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Logo Instytutu Psychiatrii i Neurologii

W ramach współpracy z Instytutem pracujemy z neurologami klinicznymi, realizując wspólne projekty naukowo - badawcze, dotyczące domowej rehabilitacji ruchowo-poznawczej, w tym grant TeleNeuroforma kliniczna .

www.ipin.edu.pl

Zakład Logiki i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Logo UAM w Poznaniu

W ramach współpracy prowadzimy cykliczne zajęcia dydaktyczne z tematyki nowoczesnych interfejsów człowiek-komputer.

www.kognitywistyka.amu.edu.pl

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Logo IMDiK

Naukowcy IMDiK zajmują się badaniami podstawowymi i klinicznymi w zakresie m.in.: fizjologii, neurobiologii, neuroimmunologii, neurologii, neurochirurgii, genetyki, epigenetyki, farmakologii, chemii medycznej oraz biologii komórki na poziomie ultrastrukturalnym. Z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk realizujemy projekty o tematyce wirtualnej rehabilitacji, w tym grant TeleNeuroforma Kliniczna .

www.imdik.pan.pl/

Zakład Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Logo Zakładu Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego WUMed

Z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym poszukujemy zastosowań dla rozwijanych przez nas technologii w innych dziedzinach niż neurorehabilitacja - np. w rehabilitacji ortopedycznej  czy diagnostyce medycznej .

www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl

Zakład Kognitywistyki i Epistemologii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Logo Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii UMK w Toruniu

Wspólnie z zespołem kognitywistów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu rozwijamy projekty związane z nowoczesną neurorehabilitacją, w szczególności naukowe, dydaktyczne, praktyki i staże studenckie.

www.kognitywistyka.umk.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Logo PTSR

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Neuroforma otrzymała patronat Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Wspólnie z Towarzystwem realizujemy także grant TeleNeuroforma Kliniczna .

www.ptsr.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona

Logo Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona

Wspólnie ze Stowarzyszeniem rozpowszechniamy ideę indywidualnej, domowej rehabilitacji, której realizacja daje pacjentom bezpośredni wpływ na ich sprawność. Razem realizujemy także grant TeleNeuroforma Kliniczna .

www.huntington.pl

Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową - Ataksja

Logo Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Możdżkową - Ataksja

Stowarzyszenie od wielu lat wspiera osoby z ataksją rdzeniowo-móżdżkową m. in. poprzez organizację turnusów rehabilitacyjnych, konferencji, spotkań. Wspólnie ze Stowarzyszeniem realizujemy także grant TeleNeuroforma Kliniczna .

www.ataksja.org.pl

Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku

Logo KOMR w Dąbku

Placówka w Dąbku należy do największych w Polsce ośrodków specjalizujących się w rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane. Dzięki współpracy z Ośrodkiem intensywnie rozwijamy Neuroformę - program wspierający rehabilitację neurologiczną w domu, już od pierwszych, prototypowych wersji.

www.komrdabek.pl

Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na SM im. Jana Pawła II w Bornem Sulinowie

Logo Centrum Rehabilitacji SM

Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na SM im. Jana Pawła II w Bornem Sulinowie Placówka w Bornem Sulinowie jest jednym z największych w Polsce ośrodków wyspecjalizowanych w rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane. Współpracę z Ośrodkiem rozpoczęliśmy od wdrażania prototypowych wersji Neuroformy - programu wspierającego rehabilitację neurologiczną w domu. Obecnie pracownicy i pacjenci placówki pomagają nam go intensywnie rozwijać.

www.centrumsm.eu

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"

Logo Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty"

Placówka w Reptach jest największym i najbardziej znanym ośrodkiem dla osób po przebytym udarze mózgu. Prowadzimy tam badania nad zastosowaniem Neuroformy jako narzędzia do tzw. terapii lustrzanej.

www.repty.pl

BrainTech sp. z o.o.

Logo BrainTech sp. z o. o.

Titanis aktywnie współpracuje przy innowacyjnych projektach firmy BrainTech, m.in. projekt otwartej platformy do eksperymentów z wykorzystaniem sygnału EEG oraz rozwijania interfejsów mózg-komputer, projekty wspierające niepełnosprawnych, a także projekty popularyzujące wiedzę o neuronauce.

www.braintech.pl